Video | Kiekes aflevering 191 over Podium Asteriks en Strontweek

Fryslân

Vandaag (donderdag 25 oktober) in Kiekes: weekendoverzicht, de Strontweek en Podium Asteriks.


Auteur

Frits Tromp Redacteur