Video | Kiekes over Erfskip en presentatie Mienskipsproject

Fryslân

Vandaag in Kiekes: op bezoek bij it Erfskip, presentatie van een nieuw project van Mienskip, een bezoek aan de expositie Leeuwarder Stadsgezichten in HCL en het weekendoverzicht.


Auteur

Frits Tromp Redacteur