Veel belangstelling voor het binnenste van de mens

Drachten

Het klinkt luguber: echte dode mensen bekijken. De expositie Real Human Bodies, tot en met zondag (11.00-18.00 uur) te zien in wijkcentrum De Waring, is minder eng dan het lijkt. ,,Moai om te sjen hoe't sa'n lichem yn mekoar sit, se hawwe it hiel netsjes dien.''

Centraal in de Ispacehal van De Waring ligt een meterslang uitgestrekt lichaam, keurig in plakjes gesneden. Bezoekers buigen zich er overheen en wijzen elkaar op bijzondere details. Langs de randen van de hal staan op tafels de verschillende lichaamsdelen en organen, met uitgebreide informatie in woord en beeld. Het is soms wel confronterend, zegt Benny Annema uit Kootstertille. ,,Ik hie der al wat fan op internet sjoen, mar it sjocht der allegear wol moai út, se hawwe it goed ynpakt.'' Bij de longen van een niet-roker en een roker prijst hij zich gelukkig dat hij nooit een sigaret heeft opgestoken. Zijn echtgenote Antoinet huiverde wel even bij de ongeboren kinderen, die in verschillende stadia van ontwikkeling zijn te zien.

Tsjerks

Bettie Hoekstra uit Damwâld bezoekt de tentoonstelling samen met haar dochter Janine van zestien. Nee, niks eng, zegt ze. Moeder Bettie is danig onder de indruk. ,,Dit is hiel nijsgjirrich. It is hiel ferwûnderlik om te sjen hoe kompleks as sa'n lichem yn mekoar sit, al dy spieren en bonken, mar it is mar goed dat der normaalwei in fel omhinne sit. Ik snap wol dat se soks út mekoar helje moatte om te besjen hoe't it yn mekoar sit. Dit is hiel learsum en netsjes delsetten. Ja, ik bin tsjerks, dus ik tink der fuort achteroan dat it allegear hiel moai makke is. Mar it is frjemd dat der safolle yn in lichem sit.''

Bauke Hooijsma uit Oudeschoot (18) is er met zijn vriendin Iris Klooster (19) uit Waskemeer. Hij studeert verpleegkunde, zij is daarmee gestopt en volgt nu de opleiding medische diagnostiek. ,,Dus dit is voor ons ook een beetje studiemateriaal. Maar echte mensenlichamen had ik nog nooit gezien, normaal werken wij met ratjes en geiten'', vertelt Iris. Bauke en Iris schelen een heel stuk in lengte, en toch ziet elk lichaam er van binnen in verhouding het zelfde uit, weten ze. ,,Hiel interessant, mar de gedachte dat it om echte minsken giet en datst dus sa yn plakjes einigje kinst, is dochs wol apart.''

Niet luguber

,,Nee, niet luguber, wel interessant om te zien hoe het lichaam er uit ziet'', zegt Kim Monsma uit Leeuwarden. ,,Maar als je er bij na gaat denken dat dit een echte, levende man is geweest, dan doet mij dat toch wel wat. ,,Maar het is wel bijzonder dat je alles hier zo mooi kunt bekijken.''

Sieb Tilstra uit Drachten is als fysio-therapeut bijzonder geïnteresseerd in het innerlijk van het lichaam. ,,Ik haw it fansels wol faker sjoen yn laboratoaria en sa, mar foar myn fakgebiet is dit hiel nijsgjirrich. Erch leuk. Ek hiel moai om te sjen hoe kwetsber as sa'n lichem is. Sa lang't it goed giet, tinkst dêr net oan, mar it triggert minsken wol.''

Omstreden

De expositie is overigens omstreden. Volgens Wilbert Stuifbergen uit Den Haag zouden er lichamen zijn gebruikt van dakloze Chinezen of zelfs vermoorde Aziaten. Een verzoek aan burgemeester Tom van Mourik om de expositie tegen te houden liep echter op niets uit. Daarbij beriep de gemeente zich volgens Stuifbergen ten onrechte op het feit dat het OM geen reden zag voor vervolging. Volgens de Hagenaar heeft Justitie echter vertraging opgelopen, maar is vervolging nog steeds niet uitgesloten.  


Auteur

Fokke Wester Redacteur