Foto’s | Cameraploeg op bezoek bij De Twa Fjilden

JOURE - Door globalisering en de ontwikkelingen in digitale communicatiemiddelen, ontstond bij basisschool De Twa Fjilden in Joure de wens om anders met meertaligheid bij jonge kinderen om te gaan.

In samenwerking met het project ‘Meer kansen Met Meertaligheid’ (3M) van NHL Stenden Hogeschool, heeft de school in het afgelopen jaar kennis opgedaan en activiteiten ontwikkeld om kinderen actief in aanraking te laten komen met diverse vreemde talen maar ook met de talen van hun klasgenoten en het Fries.

Deze innovatieve benadering wordt nu door leerkrachten geïntegreerd in de reguliere lessen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat tijdens de rekenles meerdere talen aan bod komen of een verhaal meertalig wordt geschreven. Leerlingen ontdekken zo op een natuurlijke manier verschillen en overeenkomsten tussen talen.

Karlijn van der Toolen, intern begeleider, merkt dat leerlingen nieuwsgierig en zelfverzekerder worden in het leren van andere talen. Ook vinden anderstalige kinderen sneller aansluiting in de Nederlandstalige lessen door dat ze elkaar in hun eigen taal uitleg mogen geven. Binnen het team is er enthousiasme voor meertaligheid ontstaan.

Deze aanpak was zo succesvol dat de school nu als voorbeeld in Europa gebruikt gaat worden voor de omgang met talige diversiteit in het basisonderwijs.

Het team van het Erasmus + project Virtual Language App (VirtuLApp), gecoördineerd door het Mercator Europees Kenniscentrum, was daarom woensdag op bezoek bij juf Gerrie van groep 6/7 om opnames te maken van hoe ze dit aanpakt in haar klas.

Deze opnames zullen als inspiratie dienen voor andere leerkrachten in Europa die ook aan de slag willen met de integratie van meerdere talen in de school.