Wethouder geeft gastles over klimaat

Joure - De Wumkesskoalle in Joure heeft de laatste vijf weken gewerkt aan het thema klimaat en energie.

Wethouder Frans Veltman gaf een gastles te geven over dit onderwerp. De wethouder liet zien hoeveel energie een windmolen opwekt en hoeveel huishoudens hiermee van stroom kunnen worden voorzien. Hij stelde de kinderen vragen over onder andere het opwekken van energie, duurzaamheid, broeikaseffect en de Co2 uitstoot. Verder vertelde de wethouder dat in gemeente DFM bijvoorbeeld is afgesproken om in 2030 onafhankelijk te zijn van fossiele energiebronnen.

Aan het eind van de gastles kreeg de wethouder een poster met een zelfgemaakte wereldbol met daarop de tekst; Wees zuinig op de aarde we hebben er maar één.