Lezing over waterhuishouding van Friesland

Joure - De Vereniging Vrienden van Museum Joure organiseert op 25 maart in Museum Joure een lezing door Gabriël Vriens.

Vriens vertelt over de waterhuishouding van Friesland, toegespitst op de regio Joure. De lezing begint om 20.30, de entree is € 5,00, inclusief een kopje koffie of thee. Voor leden van de Vereniging is de entree gratis. Opgave kan tot 20 maart via info@vriendenvanmuseumjoure.nl of via 06 13882218 A.S. Heegsma/ 06 55121931 F. Tolsma.

Gabriël Vriens

De in Franeker woonachtige Gabriël Vriens verzorgt al jaren in Friesland en omliggende provincies lezingen en cursussen op het gebied van kunst, klassieke muziek, christelijke kunst en architectuur. Maar ook over onderwerpen als boerderijbouw in Friesland en het Friese landschap weet hij veel te vertellen. Nieuw is de lezing over de Waterhuishouding van Friesland. De kennis en inzichten heeft hij zichzelf eigen gemaakt door veel te reizen en uitgebreide zelfstudie.

De heer Vriens werkt sinds 2015 bij de provincie Fryslân en werkt aan de uitvoering van Natura 2000-beheersplannen voor de Friese Waddeneilanden, de Bakkeveense duinen en Wijnjeterperschar. Hij werkt hierbij samen met collega’s, terreinbeherende organisaties (Staasbosbeheer, It Fryske Gea en Natuurmonumenten.)

Vereniging Vrienden van Museum Joure

De vereniging Vrienden van Museum Joure bestaat sinds 2016 als zelfstandige vereniging. De Vrienden hebben als doel het ondersteunen van Museum Joure bij onder andere het uitbreiden van de collectie, het realiseren van exposities en educatieve projecten. Voorafgaand aan de lezing vindt de jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van Museum Joure plaats.