Ingezonden: ‘Onbegrijpelijk dat partij geld krijgt van DFM en werk niet uitvoert’

B&W stelt in een bezuiningsvoorstel dat ze 18.000 euro kan besparen op het schoonhouden van het Lemster strand. Bij navraag blijkt dat degene die dat geld altijd kreeg en tevens de bouwer is van het strandpaviljoen en het zwembad daarvoor wel elk jaar dat bedrag kreeg, maar het strand niet schoonhield. De gemeente deed het merendeel. Op de vraag van de krant of dit geld dan teruggevorderd wordt, antwoordde B&W dat het gaat om een pakket aan regels en dat de gemeente niet van plan is de 6 x 18.000 euro = 108.000 euro terug te vorderen van Mondeel.

De NCPN reageert daarop vol verbazing. ‘€18.000.- voor het NIET schoonhouden van het Lemster strand. Raar maar waar. Enige tijd geleden vroeg mijn fractiegenoot Barelds tijdens het vragen-halfuurtje - inmiddels alweer afgeschaft - hiernaar. Dit is dus het antwoord: omdat de eigenaar van het strandcomplex zijn afspraken met de gemeente al meerdere jaren niet nakwam, hebben wij het strand zelf maar schoon gehouden. Die duizenden euro’s per jaar die wij voor NIET verrichte werkzaamheden betaald hebben, hoeven wij niet terug.’

Kost het zelf schoonmaken dan geen geld?

‘Het gemeentebestuur wil bezuinigen. Heel veel bezuinigen. Ook die €18.000.-! Hoezo? Als de gemeente het werk zelf uitvoert, dan kost dat toch ook geld? Of niet soms? Het komt nogal eens voor dat werkloze mensen, die van een uitkering van de gemeente afhankelijk zijn, voor het volgens de strenge regels te laat doorgeven van - soms onbeduidende - veranderingen hoge boetes krijgen opgelegd, soms van duizenden(!) euro’s. Door daaruit voortvloeiende terugbetaling zitten mensen dan jarenlang onder het wettelijke bestaansminimum.

En ziet hoe het de eigenaar van het strandcomplex vergaat, die toch al jaarlijks meer dan €300.000.- voor het zwembadgedeelte van de gemeente ontvangt, zonder ook maar verantwoording af te hoeven leggen over of dat geld - en zo ja, hoeveel daarvan - aan het zwembad besteed is. Er is maar één aardbol. Maar toch zijn er twee werelden. Het is maar in welke wereld men zich thuisvoelt. In die van de sociale rechtvaardigheid of in die van de onrechtvaardigheid, waarin de een voor ernstig misbruik wordt beloond en de ander voor vergeetachtigheid streng wordt gestraft,’stelt Rinze Visser fractievoorzitter van de NCPN dan ook in een reactie.