Formateur: PvdA en Groenlinks in coalitie

DFM - Verkenner/informateur Roelof Bos zal woensdag 12 maart voorstellen om een coalitie te vormen van CDA, VVD, PvdA en Groenlinks.

CDA en VVD stemden eerder met hulp van diezelfde PvdA en GroenLinks de wethouders van FNP weg door een motie van wantrouwen tegen hen te ondersteunen. Toen al verweten de andere partijen dat de beide fractie lonkten naar het pluche van de wethouderszetels.

Bos heeft zijn taak als verkenner/informateur voor De Fryske Marren afgerond. Hij zal dinsdagavond 12 maart verslag uitbrengen in de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad. De heer Bos zal het verslag aanbieden en toelichten, waarna de raad de gelegenheid heeft om de uitkomst van de informatieronde met elkaar te bespreken.

Gesprekken met 9 partijen

Bos werd door het CDA gevraagd onderhandelingen in een verkennende en informerende ronde te voeren met de negen fracties van de gemeenteraad. De afgelopen twee weken hebben deze gesprekken plaatsgevonden. Op grond daarvan adviseert de heer Bos de volgende vier partijen de formatieronde in te laten gaan: CDA, VVD, PvdA en GroenLinks.

Bij de formatie, die start na de verslaglegging van de informateur, staat de inhoud van een nieuw coalitieakkoord centraal.