ChristenUnie peilt grondwater in Vegelinsoord

Vegelinsoord - Vijf kandidaten van de ChristenUnie voor it Wetterskip en de Provinciale Staten werden afgelopen zaterdag bijgepraat door Herman Lenes op het weiland achter de boerderij aan de Hornstermeerweg.

Daar en op nog een aantal locaties in Gersloot en Koufurderrige wordt in samenwerking met de Radboud Universiteit een aantal experimenten uitgevoerd waarmee de effecten van waterpeilverhoging worden gemeten. ,,De ChristenUnie kiest ervoor samen met de gebruikers van de veenweide op te trekken” stelt Egbert Berenst, lijsttrekker van de ChristenUnie voor it Wetterskip. Daarmee geeft hij aan dat er geen standaardantwoorden bestaan op problemen als uitdroging van weilanden, muizenplagen en – sinds kort prangend op de agenda – de CO2 uitstoot van het veen. “Dat er maatregelen nodig zijn, is bij alle partijen en zeker bij de boeren wel duidelijk. En dat alleen al om beter door een mogelijk weer droge zomer te komen”.

In het weiland is stilgestaan bij enkele van circa 20 peilputten, waar de grondwaterstanden worden gemeten en continue in dataloggers worden vastgelegd. Sinds 2017 worden deze metingen verricht en komend voorjaar worden daarvan de eerste resultaten bekend gemaakt. ,,Er is eigenlijk nog te weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de wijze waarop het grondwater zich op 2 meter onder het maaiveld gedraagt’’, zegt Herman Lenes. Hij wijst daarbij op de percelen rondom die zeker wel een meter in hoogte verschillen met het proefterrein. Het effect van de 30 centimeter hogere waterstand in de aan het perceel grenzende sloten valt hem tot nu toe tegen.

De ChristenUnie wil inzetten op maatregelen die het duurzaam gebruik van bouw- en weilanden tot in lengte van dagen mogelijk maken. De partij pleit in haar provinciale programma daarom voor een kenniscentrum Kringlooplandbouw.