Klompje verdwijnt bij brugbediening

De Fryske Marren - Het programma brugbediening op afstand ligt op koers. Van de in totaal 238 beweegbare bruggen in Fryslân zijn er nu 209 bruggen vrij van tolgeld en 157 bruggen vrij van pauzes.

De verwachting is dat in 2023 er 40 bruggen zullen zijn aangesloten op de centrale bediening van de provincie. Hiervan is de helft gemeentelijk. Door de samenwerking met gemeenten bedient het centrum straks een groot deel van de grotere doorgaande recreatieve routes zonder middagpauzes en zonder klompgeld.