Ook jij draagt bij aan een betere wereld! Toch?

In 2015 stelden de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDG’s) vast: zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen voor een betere wereld. Overal ter wereld werken mensen samen om deze doelen te verwezenlijken. Ook in Fryslân werken veel mensen aan deze SDG’s, door actief te zijn in bijvoorbeeld energiecoöperaties, natuurorganisaties en ontwikkelingssamenwerking.

Voorbeelden van deze acties vind je op onze website: www.sdgnetwurk.frl 

Verhalen delen 

Op dit platform worden verhalen  uit de provincie verzameld over mensen, organisaties en initiatieven in het teken van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Dit ter informatie en inspiratie. Acties kunnen aan betekenis winnen door ze zichtbaar aan de internationale SDG-doelen te verbinden. Dat zorgt namelijk voor wereldwijde herkenning. Ook jij kunt je project zichtbaar maken op deze website. Dus vul je gegevens in via deze link.

Farm Friends, een prachtig voorbeeld

Een mooi voorbeeld van werken aan global goal 1 (geen armoede), 8 (eerlijk werk en economische groei) en 17 (partnerschap om doelstellingen te verwezenlijken) is het Friese project Farm Friends in Afrika. Farm Friends werkt samen met lokale coöperaties en melkfabrieken. Deze selecteren een aantal boeren die belang hebben bij een koe en kunnen aantonen daar goed mee om te kunnen gaan. Farm Friends maakt het geld voor de koe over en de lokale organisatie zet het uit. Die neemt de boeren mee om zelf een drachtige koe uit te zoeken. De melk wordt aan de melkfabriek geleverd en die betaalt de boer daarvoor. Er wordt echter een klein bedrag achtergehouden voor de afbetaling van de koe. Het doel is dat de schuld voor iedere koe in drie jaar wordt afgelost. Lees hier meer.

Congres

Op 14 maart organiseren we een congres over de duurzame ontwikkelingsdoelen. Naast inleidingen gericht op de SDG’s van onder andere Hugo von Meijenfeldt (de nationaal SDG coördinator vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken) staan interactieve workshops op het programma. Verder wordt rond het congres een publiciteitscampagne georganiseerd. Aanmelden kan via de website.