ChristenUnie op de fiets door Vegelinsoord voor campagne Statenverkiezingen

Vegelinsoord - De top van de kandidatenlijst van ChristenUnie Fryslân stapt zaterdag 2 maart op de racefiets voor een Waardevol Fryslân, in het kader van de verkiezingen van 20 maart.

Ze worden vergezeld door een kandidaat voor Wetterskip Fryslân en lokale partijgenoten. Ook ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers komt een deel van de fietstoer versterken. De fietstocht begint om 8.45 uur bij het Provinciehuis in Leeuwarden en gaat vervolgens langs Bolsward, Sneek, Vegelinsoord, Reduzum, Beetsterzwaag en Drachten weer terug naar Leeuwarden. Onderweg brengen de (kandidaat-)politici op verschillende locaties een flitsbezoek om thema’s uit de campagne ‘Waardevol Fryslân’ onder de aandacht te brengen.

In Vegelinsoord gaan de ChristenUnie-fietsers in gesprek met een boer over de problemen en uitdagingen die er in het veenweidegebied spelen, in verband met de waterpeilverlaging, de hoge CO2-uitstoot en de achteruitgang van het aantal weidevogels in het gebied. De ChristenUnie heeft dit vraagstuk hoog op de agenda staan voor de komende bestuursperiode, maar vindt dat er sámen met de boeren aan oplossingen moet worden gewerkt die goed zijn voor natuur en landbouw.

Om 17 uur komen de fietsers weer terug in Leeuwarden, met een lijst van wensen, verbeter- en actiepunten voor de komende vier jaar. Om daarmee Fryslân nog waardevoller te maken.