‘Stel uitbreiding van Lelystad Airport uit’

Oosterwolde - Ooststellingwerf sluit zich in een gezamenlijke brief aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de uitbreiding van Lelystad Airport aan bij de gemeenten Weststellingwerf en De Fryske Marren.

De drie gemeenten pleiten in de brief opnieuw voor uitstel totdat de herinrichting van het luchtruim is geregeld. Ook het voortdurend communiceren met de inwoners van deze regio wordt in de brief benadrukt. In de brief aan de minister vragen de drie gemeenten opnieuw daar waar mogelijk twijfels over een gedegen en zorgvuldig besluitvormingsproces weg te nemen. ‘Zo is bijvoorbeeld het voldoende objectiveren van mogelijke (geluids)overlast in onze regio belangrijk’, valt in de brief te lezen. Ook veiligheidsrisico’s en de effecten van de uitstoot van fijnstof worden onder de aandacht gebracht.

Duidelijkheid voor inwoners

De gemeenten erkennen dat het ministerie stappen zet, maar ze blijven bij hun standpunt. ‘Het opstellen van Lelystad Airport nadat herinrichting van het Nederlands luchtruim is geregeld, geeft richting onze inwoners duidelijkheid.’ De plannen zijn om het vliegveld volgend jaar te openen.

Ooststellingwerf niet te spreken over eerdere brief

In 2017 stuurde Ooststellingwerf individueel een zienswijze naar Den Haag. Weststellingwerf en De Fryske Marren stuurden zonder overleg met ‘Oost’ een gezamenlijke brief, iets waarover toenmalig wethouder Henk van de Boer slecht te spreken was. Weststellingwerf en De Fryske Marren pleitten in 2017 ook al voor uitstel van de uitbreiding totdat het luchtruim opnieuw is verdeeld. Van de Boer noemde dat verzoek toen ‘niet reëel, om die herverdeling pas in 2023 effectief wordt.’

In de reactie van Ooststellingwerf werd anderhalf jaar geleden aandacht gevraagd voor de gevolgen voor de recreatie, nu de aanvliegroute direct over Appelscha gaat. Minstens zo belangrijk vonden de fracties de mogelijke schade aan natuur en milieu.