Stichting Westermeer verstrekt € 37.500,00 aan subsidie

Joure - Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar eerste vergadering van 2019 een viertal subsidies toegekend.

De Stichting Westermeer richt zich vanaf 1 januari 2014 op het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân plus Terherne. De Stichting Westermeer heeft jaarlijks ongeveer € 155.000,00 beschikbaar voor het verlenen van subsidies. Tijdens de bestuursvergadering zijn diverse subsidieaanvragen besproken. Dit heeft geleid tot het toekennen van vier aanvragen. De toekenningen betreffen:

Watersportvereniging Sint Nicolaasga

Voor het laten maken van een film over de haven te Sint Nicolaasga en het vertonen van de betreffende film op de jubileumavond op 25 mei 2019 hebben wij bijdrage toegezegd van € 1.000,00.

Uitvaartvereniging Langweer

Voor de realisatie van een nieuwe aula aan de Oasingaleane te Langweer hebben wij een bijdrage toegezegd van € 20.000,00.

Motorclub Flying Boetoe

Voor de aanleg van een nieuwe beregeningsinstallatie bij de motorcross baan te Joure hebben wij een bijdrage toegezegd van € 6.500,00.

Stichting Jouster Koffiepot (in oprichting)

Voor het project om het beeld “Kaskade” van kunstenaar Klaas Gubbels naar Joure te halen hebben wij een bijdrage toegezegd van € 10.000.

Het bestuur van de Stichting Westermeer vergadert ongeveer 5 maal per jaar over de binnen gekomen subsidieaanvragen. De volgende vergadering is gepland op 17 april 2019. Voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden of over de stichting Westermeer wordt verwezen naar de website www.stichtingwestermeer.nl.