Tijdelijk meer WW-uitkeringen door aflopende jaarcontracten en seizoenswerkloosheid

De Fryske Marren - Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in januari toe. Evenals in voorgaande jaren zorgen seizoenswerkloosheid en aflopende jaarcontracten voor een tijdelijke toename van de instroom in de WW.

Werkgevers blijven kampen met personeelstekorten. Daarom organiseert UWV op 13 maart een Netwerkplein waar werkzoekenden en werkgevers elkaar kunnen ontmoeten.

Seizoenspiek in WW-uitkeringen

Eind januari telde Friesland 11.738 WW-uitkeringen. Dat is 3,5% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in januari toe met 1.141 uitkeringen (+10,8%). Een toename van de WW in januari is gebruikelijk vanwege het aflopen van jaarcontracten en het wegvallen van seizoenswerkgelegenheid in uitzendbureaus en sectoren als bouw, landbouw en vervoer & opslag. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Friesland 18% (-2.570) minder WW-uitkeringen. Hiermee zet de dalende trend in de WW-ontwikkeling door die drie jaar geleden werd ingezet, al neemt het tempo van daling wel af. Door de aanhoudende economische groei verliezen minder mensen hun baan. WW’ers profiteren van de toegenomen kansen op de arbeidsmarkt en vinden vaker werk. In de bijlage een uitsplitsing van de WW naar gemeenten en sectoren.

In januari toename WW in heel Nederland

In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind januari uit op 279.084. Dat is 3,1% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 262.749. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk toe met 6,2% (+16.335). Een jaar eerder telde Nederland nog 334.834 WW-uitkeringen. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 16,7% (-55.750).