Goingarijp benoemt drie ereleden

GOINGARIJP Tijdens de goed bezochte jaarvergadering van het Plaatselijk Belang hebben de leden en het bestuur drie inwoners benoemd tot erelid.

De kersverse ereleden zijn Bauke Dam, Hotze Siesling en Anske Hooijsma. Gedurende vele jaren hebben zij zich vol elan verdienstelijk gemaakt voor de Goingarijpster gemeenschap; in bestuursfuncties, als adviseur of als doeal. De verraste ereleden ontvingen een mooie, ingelijste oorkonde en werden op een originele wijze in het zonnetje gezet. Onder bezielende aanvoering van het Snertkwartet ging de benoeming gepaard met een Ode, gezongen door alle aanwezigen.