Recensie | Ridderschap in nieuwe stripuitgaven

JOURE - Tegen het einde van de jaren vijftig nam de vraag van de Vlaamse kranten naar nieuwe strips met nieuwe personages sterk toe.

Willy Vandersteen wilde zijn produktie voor de kranten verhogen en nam een ploeg tekenaars in dienst, mensen in wie hij jarenlang veel tijd en energie zou steken. Hij zou overduidelijk de vruchten plukken van deze opzet.

Aldus ontstond de tekenstudio van Willy Vandersteen met als gevolg dat de creaties zich weldra opstapelden. Éen van de reeksen die aldus ontstond was die van De Rode Ridder. Jeugdschrijver Leopold Vermeiren had over hem voor ‘De Kleine Zondagsvriend’ diverse boeken geschreven, die zoveel succes kenden dat Vandersteen met een stripuitgave voor de dag wilde komen. In 1959 verscheen het eerste deel, waarvoor Willy Vandersteen met zijn medewerker Eduard de Rop het scenario had geschreven. Met een andere medewerker Karel Verschuere, die ook aan Bessy werkte, tekenden beide mannen het eerste deel ‘Het gebroken zwaard’.

Het eerste album werd meteen zo succesvol dat de delen elkaar in rap tempo zouden opvolgen. Nu, zestig jaar later bestaat de serie nog steeds, zij het dat de medewerkers van het eerste uur al lang vervangen zijn. Omdat Johan, De Rode Ridder, dit jaar zestig jaar bestaat, grijpt Standaard Uitgeverij deze gebeurtenis aan om met schitterende gedenkedities voor de dag te komen. Naast diverse uitgaven van De Rode Ridder verscheen er ook van Prins Valiant een nieuw jaarboek: alle sundaypages uit 1967 gebundeld.

‘De Rode Ridder, de eerste avonturen 1959-1960

Willy Vandersteen. Deel 1. Standaard Uitgeverij. ISBN 978 90 02 26781 9.

Om zestig jaar ‘De Rode Ridder’ te vieren brengt Standaard Uitgeverij dit jaar zes maal een bundel met de Rode Ridder-verhalen uit. Elk deel bevat een zestal originele verhalen, zodat de lezer eind dit jaar zes kloeke banden in de kast heeft staan met maar liefst 36 verhalen! Elke Rode Ridder-band bevat bovendien een prachtige losse illustratie van de tekenaar, die momenteel deze strip tekent: Fabio Bono. En om meteen met de deur in huis te vallen: ‘De Rode Ridder 60 jaar deel 1’ ziet er fantastisch uit! Zoals de strip in 1959 meteen aansloeg bij de lezers, ongekleurd, zo ziet hij er nu ook weer uit. In 1983 zou de strip in kleur verschijnen en dat is tot op heden altijd zo gebleven.

Overzicht van ontstaan serie

De zes albums uit de jaren 1959-1960 worden vooraf gegaan door een inleiding die heerlijk leest. Stripjournalist David Steenhuyse geeft hierin een helder overzicht over het ontstaan van de serie, de publicaties, de medewerkers, de oorspronkelijke jongensboekenserie van Leopold Vermeiren en de historische correctheid van de serie. Wie de verhalen namelijk leest komt daarin bijvoorbeeld kastelen tegen , forten die dateren uit zowel het begin als het einde van de middeleeuwen. De inleider noemt het dan ook “een behoorlijk ratatouille van dit tijdsvak”. Ook kledij en wapens zijn in de verhalen “van alle tijden”. Zo kunnen de avonturen zich afspelen rond het jaar 1000 ,maar eveneens rond 1400. Maar of de lezers van toen zich daar ooit druk over hebben gemaakt! Waarschijnlijk niet. In de loop der jaren hebben veel tekenaars en dito scenaristen de strip voor hun rekening genomen en ‘De Rode Ridder’ zijn ze altijd blijven omhelzen, zowel ongekleurd, gekleurd, op een klein formaat, en op het royale formaat van nu.

Elk van de zes delen uit dit boek kent een korte inleiding. In verhaal 1 ‘Het gebroken zwaard’ probeert rentmeester Reyhold van Eikendaele middels een oude legende over een gebroken zwaar om de macht te grijpen. Johan “de dolende ridder” staat ieder die zijn hulp nodig heeft bij. In verhaal 2 ‘De gouden sporen’ dat Vandersteen voor een groot deel voor zijn rekening genomen heeft ontmoeten we naast Johan drie schildknapen, die zich ieder op een andere wijze inzetten om plunderaars tegen te gaan. Verhaal 3 ‘Het veenspook’ bevat de mythische wereld waarin de avonturen van De Rode Ridder zich veelal afspelen: die van grote hagedissen, moerassen en geheimzinnige gemaskerden. In verhaal 4 ‘De parel van Bagdad’ belandt de hoofdpersoon in die stad, waar het ernaar uitziet dat hij daar als slaaf zijn leven zal moeten slijten. Ook nu weer vele magische momenten alom. In ‘De vrijschutters’, verhaal 5, is het Godelieve die door Diedrich van Bokkensteen belaagd wordt. Maar gelukkig is daar De Rode Ridder! Verhaal 6, de afsluiter van deze bundel brengt de lezers en de Rode Ridder in ‘Het wapen van Rihei’ naar Japan waar hij in de wereld van de samoerais belandt. Vandersteen baseert zich hierbij op een gebeurtenis, die zich rond het jaar 1700 zou hebben afgespeeld.

Met deze ‘Eerste avonturen 1959-1960’ van De Rode Ridder toont de uitgeverij respect voor zowel de maker(s), Willy Vandersteen en zijn medewerkers als voor De Rode Ridder zelf, die nu al zestig jaar lang in alle avonturen excelleert. Zij, die slechts de hedendaagse Rode Ridder-avonturen kennen, zullen verbaasd zijn over de stroken waarin de strip destijds getekend werd. Een keurslijf, een maliënkolder, dat de verhalen echter expliciet wist te verbeelden! Een serie om iedereen, die van avontuur houdt aan te raden!

‘De Rode Ridder. Het bloedkleed’

Willy Vandersteen, Marc Legendre en Fabio Bono. Deel 261. Standaard Uitgeverij. ISBN 978 90 02 26725 3.

Hoe anders ziet de nieuwe De Rode Ridder er uit. Er is al lang geen sprake meer van de dagstripstroken van voorheen; afwisselende pagina’s met daarin een groot scala aan tekeningen op diverse formaten zorgen voor een uiterst filmisch gebeuren. De prachtige warme inkleuring van Dimitri Fogolin brengt de late middeleeuwen op sprankelende wijze tot leven! In ‘Het bloedkleed’ ontmoeten Johan en zijn gezel Allis tapijthandelaar Khoja, die hen uitnodigt zijn gast te zijn. Allis wordt echter weggelokt van het feest om te belanden op een weverij waar de beul de werkers in het gareel probeert te houden. Ook kinderen moeten de weefkunst als slavenarbeid verrichten. Als Allis niet terugkomt gaat Johan uit op onderzoek. Een spannend verhaal dat zich afspeelt in de wereld van duizend en één nacht, maar dan wel een helse nacht…

Hal Foster: ‘Prins Valiant 31.

Jaargang 1967’. Silvester ISBN 978 94 6306 467 5.

Toen de Canadees Hal Foster het plan opvatte om een historische strip op te zetten dacht hij in eerste instantie aan de verhalen rond een figuur uit de kruistochten. Het gegeven vond hij uiteindelijk te beperkt en hij koos ervoor de tijd van de legende rond Koning Arthur te gaan verbeelden, de vijfde eeuw, de jaren van de Noormannen en de Saksen. Als hoofdpersoon koos hij het personage Prins Valiant. Dat de strips, die vanaf 1937 van zijn held en zijn gezin zouden uitkomen, zo succesvol zouden blijken te zijn dat Foster deze tot en met het jaar 1971 zou schrijven en tekenen, zal hij nooit vermoed hebben. Ook wereldwijd zou de strip naam maken . De jonge Willy Vandersteen zou er later op aangesproken worden dat hij figuren natekende, plagiaat pleegde. Veel striptekenaars in spé zouden de anatomie van de figuren uit het Valiant-epos trouwens gebruiken om hun personages neer te zetten.

Tekenwerk

Bij Uitgeverij Silvester verschijnt nu band 31 met daarin het tekenwerk van het jaar 1967. Nog vier banden te gaan en dan is het complete werk van Hal Fosters Prins Valiant heruitgebracht; een serie die uitmunt door de fantastische lijnvoering en de prachtige pastelinkleuring die de zondagspagina’s, The Sunday Pages zo bijzonder maakt. In 1967 zijn het de bijfiguren die dat jaar de dienst uitmaken. Zo is daar Reynolde die er alles aan doet om het hart van vrouwe Ann te veroveren en zijn Anns ouders verdeeld over haar keuze. In Bala meent Reynolde een geduchte tegenstander te treffen waar het ’t hart van Ann betreft. Maar dan is er ook nog vrouwe Meg… Een geintje dreigt uit de hand te lopen wanneer Valiant zich aansluit bij een groep kunstenmakers… Het jaar 1967 eindigt in mineur wanneer de lezers lezen dat prins Valiant in Dathram gevangengenomen wordt , zijn geliefde zwaard en sieraden hem ontstolen worden, en hij zwaar slavenwerk moet verrichten.

Een pracht uitgave!

Koos Schulte