Jong | ‘JongFM, ga op Instagram’

DE FRYSKE MARREN - Stagiaire Tessa Timmerman heeft de opdracht een advies te maken voor JongFM. Tessa koos het onderwerp communicatie. Ze ziet kansen voor een grotere naamsbekendheid en nog meer contact met jongeren.

Nu heeft JongFM een website en is actief op Facebook en Twitter. Uit het nationaal sociaal media onderzoek van Newcom blijkt JongFM daarmee niet up to date te zijn. Mensen onder de 40 jaar gebruiken minder Facebook en Twitter. Als reden geven jongeren aan zich er niet meer thuis te voelen omdat ouders en andere volwassenen er ook actief op zijn. Jongeren komen teveel mensen tegen waar ze ‘niets mee hebben’. Platforms als Instagram en Snapchat bieden een alternatief.

Instagram is onder jongeren het meest populair. Met de Instagram Stories kunnen foto’s en filmpjes makkelijk door veel jongeren worden bekeken. Met slimme linkjes wordt de website ook meer bezocht. Tessa gaat haar advies voor JongFM zelf uitvoeren.