Jong | Jongeren en politiek gaan samenwerken

DE FRYSKE MARREN - Voor de verkiezingen van de gemeenteraad in maart 2018, organiseerden scholen, politiek en JongFM een serie jeugddebatten.

Over één ding waren alle deelnemers het eens: jongeren en de politiek praten te weinig met elkaar. Contact moet er niet alleen zijn bij verkiezingen, maar ook daarbuiten. De afspraak is dan ook gemaakt om meer samen te werken en na te denken hoe dat vorm en inhoud kan krijgen.

Ideeën verzamelen

Onlangs kwamen raadsleden (CDA, D66 en Burgerpartij DFM), scholen, de ambassadeur Jeugd en jongerenwerk bij elkaar om ideeën te verzamelen. Dat leverde een mooi lijstje op. Bijvoorbeeld een eendaagse jeugdraad, die in de raadzaal van het gemeentehuis beslist over een jeugdbudget. Deze jeugdraad kan een dag lang beschikken over het gemeentehuis en de ondersteuning van ambtenaren. Een ander idee zijn jeugd panels op de scholen, die jaarlijks een debatwedstrijd houden. Raadsleden en wethouders kunnen gastlessen verzorgen op de scholen en zo ingewikkelde onderwerpen begrijpelijker maken. Ook kunnen raadsleden jongeren adviseren, bijvoorbeeld bij projecten die leerlingen op scholen opzetten.

Jongerenburgemeester

Tot slot is het idee voor een jongerenburgemeester besproken. 18 maart is een tweede overleg, dan worden knopen doorgehakt.