Agenda | Taizé zingen in kerk Broek

BROEK - In de kerk van Broek aan It Noard is op zondag 3 maart Taizé zingen.

De dienst begint om 16.00 uur met het instuderen van de liederen tot 17.00 uur. Aansluitend is er een korte viering waarin de ingestudeerde liederen gezongen zullen worden.