Handen ineen slaan voor Nannewiid

Oudehaske - Om het Nannewiid in stand te houden, hebben belanghebbenden een stichting opgericht. Vanuit de stichting zullen de betrokkenen via werkgroepen aan de slag gaan met concrete deelprojecten. Eind januari is daartoe op een bijeenkomst in het Kulturhus van Oudehaske besloten.

10 centimeter water

Het Nannewiid staat er goed voor wat betreft waterkwaliteit en biodiversiteit. Echter het Nannewiid wordt steeds minder Nannewiid. Het dichtslibben gaat heel hard. Op sommige plaatsen staat nog maar 10 centimeter water. Daarmee nemen de recreatieve mogelijkheden snel af. De belanghebbenden hebben samen een gebiedsplan opgesteld voor meer natuur- en recreatiewaarden. ‘Het Nannewiid heeft een uniek karakter doordat het zowel een natuur- als een recreatiebestemming heeft’, meldt de stichting. ‘Het is een gebied om samen te koesteren en te behouden.’ Vanuit deze insteek zijn in 2016 afgevaardigden vanuit de Mienskip zoals dorpsbelangen, bewoners, recreatieondernemers en vertegenwoordigers van gemeente, waterschap, Staatsbosbeheer en de provincie met elkaar in gesprek gegaan. De afgelopen twee jaar is op constructieve wijze veel werk verricht door de betrokken partijen om te proberen een oplossing te vinden voor het slibprobleem in het Nannewiid. De verslibbing en de recente plantengroei in het Nannewiid zijn een serieus probleem gaan vormen voor de recreatie, maar zijn deze ontwikkelingen in ecologisch opzicht juist positief. De aanpak hiervan dient dan ook met zorg en in overleg worden geïntegreerd in het gebiedsplan. Ook wordt gekeken naar de verbetering van kleinschalige recreatiemogelijkheden die passen bij de aard en schaal van het Nannewiid. Daar waar nodig zullen deze worden verbeterd, en eventueel uitgebreid.

Wandel- en fietspaden

De bestaande natuurwaarden staan hoog genoteerd. Nieuwe wandel en fietspaden zijn een optie, net zoals het varen met elektrisch aangedreven bootjes. Mogelijk is ook een aansluiting met Feanetiê waardoor wellicht met elektrisch aangedreven sloepen van Heerenveen naar het Tjeukermeer gevaren kan worden. Daarnaast worden ook klimatologische kansen verkend zoals innovatieve toepassingen met bagger en reductie van uitstoot vanuit de baggerslib.

Voor al deze mogelijke activiteiten wordt de stichting opgericht en een proces gestart vergelijkbaar met de succesvolle aanpak van de Aanjagers van het Tjeukemeer.