Gemoderniseerde lay-out Jouster Courant

JOURE - De lay-out van de Jouster Courant is vernieuwd. Inhoudelijk houdt de krant in zijn 147ste jaargang vast aan het vertrouwde concept met lokaal nieuws in de breedste zin van het woord.

Een van de belangrijkste veranderingen in de vernieuwde lay-out is dat teasers bovenin zijn vervangen door foto’s aan de rechterzijde van de pagina. De foto over de hele breedte van de krant is verkleind wat meer mogelijkheden geeft voor redactionele tekst.

Naast de bekende regio-, uit- en sportpagina’s heeft de redactie mogelijkheden om te kiezen voor andere paginatitels zoals mens en samenleving en bedrijvigheid. In de Jouster is ruimte gebleven voor informatieve themapagina’s als reis en co, gezondheid en co en wonen en co.

Het lettertype van de krant, de swift regular, is onveranderd. Wel in de interlinie aangepast met als gevolg iets meer witruimte op de pagina’s.