Gemeente De Fryske Marren neemt geen afstand van Nashville-verklaring

JOURE - Gemeente De Fryske Marren gaat zich niet publiekelijk distantiëren van de Nashville-Verklaring. ,,Wij kunnen ons niet vinden in deze verklaring’’, melden ze. ,,Maar wij vinden ondertekening daarvan echter een eigen verantwoordelijkheid van betrokkenen.’’

 

GroenLinks en Partij van de Arbeid hadden vragen gesteld aan het College over de verklaring.

 

,,Voor activiteiten op ons grondgebied hebben wij, net als de raad, een voortrekkersrol voorbeeldfunctie bij het uitdragen en verdedigen van de grondwet en grondrechten’’, laat de gemeente weten. ,,Wij zien in deze zaak geen rol voor ons weggelegd. Naast de zorg voor onze LHBTI-inwoners hebben wij ook de zorg voor onze orthodox-protestantse inwoners. De Grondwet kent naast een verbod op discriminatie ook de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en de vrijheid van meningsuiting.’’

 

De Fryske Marren is wel bereid tot een gesprek en neemt haar taak van het tegengaan van discriminatie serieus. Als mensen menen dat zij gediscrimineerd worden kunnen zij dat melden bij het Discriminatie Meldpunt van Tûmba.

 

Wat houdt de Nashville-verklaring nou precies in? RTL Nieuws maakte deze longread.