PvdA stelt vragen over beloning thuiszorg

JOURE - Partij van de Arbeid de Fryske Marren heeft vragen gesteld aan het College van B&W over de lonen in de thuiszorg.

De thuiszorg wordt door gemeenten volgens Europese regels aanbesteed en de Wmo verplicht gemeenten om een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit te vinden. Sinds 1 juni 2017 zijn gemeenten verplicht om een reëel tarief voor huishoudelijke hulp te betalen. De partij wil weten wat de thuishulp ontvangt van de gemeente, of de prijs volgens cao-afspraken is en of onder fatsoenlijke arbeidsomstandigheden wordt gewerkt.