Baggerwerkzaamheden ligplaatsen Joustersluis

JOURE -De Marrekrite gaat de populaire ligplaats voor watersporters, de Joustersluis, baggeren.

Vorig jaar heeft Marrekrite al een deel van de damwanden vervangen en een paar oude oploopjes weggehaald. Om de ligplaatsen bereikbaar te houden, wordt de komende weken gestart met het baggeren van de ligplaatsen.

Baggeren

De baggerwerkzaamheden duren tot uiterlijk 5 april en zijn ruim voor de start van het watersportseizoen afgerond. De betreffende ligplaatsen (SN64a tot en met SN64d) zijn in deze periode niet bereikbaar. Van het baggeren zal de watersport geen overlast ervaren. Uit oogpunt van werk met werk worden in deze periode tevens de ligplaatsen aan de Kaai (SN58) gebaggerd, zodat ook deze weer goed bereikbaar zijn.

Baggerdepot

Omdat het baggeren betaald wordt met gemeenschapsgeld, heeft Marrekrite eerst onderzoek gedaan naar de meest efficiënte werkwijze. Baggeren is erg duur, financieel is de enig haalbare oplossing om de bagger in een depot op de wal te storten. De komende twee weken wordt het depot gereed gemaakt voor gebruik. Dit houdt in dat de aannemer onder andere de ringdijk aanbrengt. Aansluitend wordt gestart met het baggerwerk. Het baggerdepot blijft tijdens het seizoen liggen, omdat de locatie in het najaar verder opgewaardeerd wordt. Het depot wordt afgesloten met een hekwerk en voorzien van waarschuwingsborden.

In de periode van 12 april tot en met 1 oktober 2019 mag de aannemer, met goedkeuring van de directie, op werkdagen tussen 09:30 en 17:00 uur werken aan het depot. De aannemer zal de baggerspecie een aantal keer omzetten om het indrogen van de baggerspecie te bevorderen. In de periode rond Pasen, de meivakantie, Hemelvaartsweekend en de landelijke schoolvakanties wordt er niet gewerkt aan het depot. Recreatieschap Marrekrite realiseert zich terdege dat dit niet de meest ideale oplossing is voor de watersporters die van deze locatie gebruik maken, en doet er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Inpassing in het landschap

Zodra alle werkzaamheden achter de rug zijn en de baggerspecie voldoende is ingedroogd, wordt het depot omgevormd tot een glooiend en parkachtig landschap. Zo wordt hier weer een ligplaatslocatie gecreëerd met een natuurlijke en afwisselende begroeiing van diverse soorten bomen en struiken, passend in het landschap.