Verbouwing oude Aldi van start

JOURE - De oude Aldi stond ruim 12 jaar leeg. Marten Cornel kocht het pand in december 2008. De bedoeling was om er binnen een jaar een heel nieuw gebouw neer te zetten.

Crisis

In de eerste plannen zou een winkel komen met daarboven 9 luxe appartementen. De bouwvergunningen waren rond. Voor de winkel waren een 35 optanten. Twee appartementen waren verkocht. En toen kwam de crisis. Potentiële kopers trokken zich terug. De mogelijke winkeliers haakten één voor één af. ,,Een aantal mensen op de lijst konden hun huis niet verkopen en een aantal kon de financiering niet rond krijgen’’, vertelt Marten Cornel. ,,Er bleef bijna niets van over. In 2010 sloeg de crisis in alle hevigheid toe. Ons bedrijf had het ontzettend zwaar. De plannen kwamen op de tweede plaats. Ik durfde het niet meer aan.’’

Herontwikkeling

Ruim 4 jaar bleven de plannen op de plank liggen. Cornel krabbelde er weer bovenop en Gydo de Graaf kwam in het bedrijf. In 2015 kwam er schot in de zaak. De Graaf: ,,De gemeente was toen bezig met de herontwikkeling van De Merk. Het bestemmingsplan werd hiermee voor ons gewijzigd zodat er appartementen op de begane grond mochten komen.’’ Cornel raakte in gesprek met ouders van kinderen met een beperking. ,,Die luxe appartementen zouden het al niet meer worden.’’ Een zorginstelling wilde wel meewerken. De plannen werden nieuw leven ingeblazen door er 17 appartementen van te maken voor mensen boven de 23 jaar met een zorgindicatie. De plannen kregen serieuze vormen. Het enige dat nog miste was de handtekening. Die kwam er niet. De initiatiefnemer moest afhaken en de opvolging wilde niet doorpakken. Opnieuw moest Cornel op zoek naar een partner. ,,Ik baalde ontzettend. Ik had zoveel vertrouwen in het project. Het was echt een teleurstelling dat het niet doorging.’’

Zorginitiatief De Bosk

Vorig jaar kwam het gesprek op gang met Zorginitiatief De Bosk. Zij hebben op verschillende plekken in Friesland een woon- en dagbestedingslocatie en (woon)trainingshuizen voor jongeren. De zorgverlener wil op zoek naar de ideale mix van mensen met een verstandelijke en lichamelijk beperking zodat ze elkaar kunnen helpen. Lindestaete zal bestaan uit een appartementencomplex met een centrale ontmoetingsruimte waar bewoners en zorg elkaar dagelijks ontmoeten. De appartementen zijn levensloopbestendig en cliënten kunnen er, zo lang de zorgbehoefte er is, onder begeleiding wonen. De zorgverleners zullen, net als in een gezinshuis, zelf ook in een woonruimte in het appartementencomplex betrekken. Op deze manier wordt er 24-uurs zorg geleverd door mensen die vaste gezichten zijn in de zorg voor de bewoners. Cornel: ,,Het is de bedoeling dat er een wisselwerking is tussen de bewoners. Een soort woongemeenschap moet het worden.’’

Saneren en sonderen

Voordat het zover is, moet er nog wel wat gebeuren. In het pand zit asbest. Daarnaast is het gebouw vroeger ook gebruikt als garage. De verwachting is dat ook de grond is vervuild. Van der Wal Sloopwerken gaat hier de komende weken mee aan de slag. Na de sanering, kan de sondering beginnen en wordt de zandlaag gemeten zodat weten ze hoe diep de palen in de grond kunnen. Pas daarna begint de bouw. ,,Het terrein zal dus nog een hele tijd leeg zijn’’, zegt De Graaf. ,,Het kost veel voorbereiding. Daarna kunnen we los.’’

April 2020 klaar

In april 2020 moet het klaar zijn. Dan staat er een compleet nieuw pand van drie verdiepingen. Hierin is ruimte voor 17 appartementen met brandmeld- sprinkler en ontruiminstallaties. De buitenkant bestaat uit rode steen aan de voorkant, donkere steen aan de achterkant. De bovenste laag wordt licht van kleur. De woningen op de verdiepingen krijgen een Frans balkon. Het hele pand is gasloos.

Pand met hart en ziel

,,Het is een pand met hart en ziel’’, zegt Cornel. ,,Het is veel meer dan alleen steen voor mij. Ik ben blij dat we er nu eindelijk wat mee kunnen doen.’’

Brenda van Olphen