Cultuur en snert in Goingarijp

GONINGARIJP - Dat cultuur en snert heel goed samengaan werd zaterdagavond wel bewezen, want toen werd de traditionele snerttocht gehouden door de straten van Goingarijp.

Dit jaar weer met een record aantal deelnemers. Een kwart van de inwoners nam eraan deel. Onderweg waren enkele rustpunten ingelast. Hier kon men genieten van culturele hoogstandjes, opgevoerd door eigen dorpsbewoners. Zo was er een plaats waar enkele bewoners eigen gedichten over hun dorp voorlazen, een verhalenverteller, optreden van de Sneeker Skotchploeg een geschiedenisquiz en een gezellig cabaretduo. Eén van de hoogtepunten was het optreden van het Snertkwartet, zijnde een viertal bewoners, die met veel elan een viertal liederen ten gehore brachten, waaronder de meezinger: Ode aan Goingarijp: Parel aan de poel.

Daar achter hoge dijken staat menig boerenstee

Met koeien en met hynders, met schapen, woelend vee

Gemaal ,,De Lege Wâlden” houdt onze voeten droog

Garant voor onze veiligheid, nee dat hoeft geen betoog

En is het soms Hoog Water dan gaat ’t Slûske dicht

Bescherming voor ons plakje, ’t Slûske doet z’n plicht

Het riet ruist langs de Gudzekop met alle winden mee

Het wuift naar alle boatsjes, de marren en de see

De polder en de dyken, de kerk en klokkenstoel

Ons dorp dat is het einde, een parel aan de poel

Dit lied werd uit volle borst meegezongen en is meteen al bevorderd tot het nieuwe volkslied van Goingarijp.

Henk Kreule