Nieuwe indeling bebouwde kom Sint Nyk

SINT NICOLAASGA - Als het aan het College van Burgemeester en Wethouders ligt, wordt de bebouwde kom bij de minirotonde Sint Nicolaasga opgeheven. De nieuwe bebouwde komgrens komt bij de Tsjûkemarwei ter plaatse van de nieuwe aansluiting van het fietspadgedeelte op de provinciale parallelweg.

Bedrijventerrein Slotmolen uitbreiden

Dat heeft het college voorgesteld aan de raad. De gemeenteraad van Skarsterlân heeft op 5 juli 2012 het bestemmingsplan Sint Nicolaasga-Uitbreiding bedrijventerrein Slotmolen gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan biedt onder meer de mogelijkheid het bestaande bedrijventerrein Slotmolen in oostelijke richting uit te breiden en het realiseren van een tankstation aan de Tsjûkemarwei. De grens wordt verplaatst om de verkeersveiligheid te vergrootten bij het tankstation.

Nieuwe overgang

Bij de nieuwe bebouwde komgrens wordt de nieuwe overgang (brom)fietspad-parallelweg – inclusief doorsteek hoofdrijbaan/parallelweg – gecombineerd met de toegang naar het nieuwe ontsluitingspad voor de boerderij.