Maximaal acht keer feest per dorp in 2019

JOURE - Per dorp in gemeente De Fryske Marren mag dit jaar maximaal acht keer een collectieve festiviteit worden gehouden. Het aantal incidentele festiviteiten is vastgesteld op 10 per jaar voor onbepaalde tijd.

Het college wijst jaarlijks het aantal collectieve dagen aan. Dit doet zij na ontvangst van de verzoeken door de horeca vanuit de diverse dorpen. Het aanwijsbesluit wordt vervolgens ook per dorp genomen. Hierdoor wordt volgens de gemeente gezorgd voor maximaal maatwerk.

Meer geluid

Het maximale aantal dagen is een tegemoetkoming aan die (horeca)bedrijven die qua geluidsvoorschriften niet kunnen voldoen aan het activiteitenbesluit. Door het besluit wordt het de horeca mogelijk gemaakt om af te wijken van het maximaal toegestane geluidsniveau. Met andere woorden: in die dagen mag meer (muziek)geluid geproduceerd worden dan normaal. Het geluidsniveau mag echter niet zodanig zijn dat het tot overmatige geluidsoverlast voor de omgeving leidt.

Om gebruik te kunnen maken van de individuele festiviteiten, moet de ondernemer dit ten minste twee weken van tevoren, volgens een formulier melden. Nu dient dit nog schriftelijk te gebeuren, maar de gemeente werkt aan de mogelijkheid dit digitaal te kunnen doen.