Ingezonden brief | Raadspetear tegen zandwinning

De gemeenteraad van de Fryske Marren heeft een nieuwe vergaderstructuur vastgesteld.

In die nieuwe structuur wordt door middel van petearen directer overleg gevoerd met de burger. Daardoor kan de raad beter begrijpen wat de burgers echt willen. Dit kunnen we alleen maar toejuichen. Maar of men ook echt beter naar de inwoners gaat luisteren zal nog moeten blijken. De beslissing die de raad moet gaan nemen over de zandwinning is daar een hele mooie graadmeter voor. Want het is overduidelijk wat de inwoners willen: geen zandwinning!

De petitie is ondertussen meer dan 13.000 keer getekend. Plaatselijk belang van Balk heeft een enquête uitgeschreven waaruit blijkt dat meer dan 83% van de inwoners tegen is. Gaasterlân hangt vol met flyers, pamfletten en protestborden. Maar ja wat wil je ook. Dit plan brengt zoveel schade toe aan milieu, inwoners en toerisme. Om de boodschap van de inwoners op te pikken is er niet eens een verbeterde vergader- structuur nodig.

Raad : luister naar uw inwoners , volg uw eigen partijprogramma en stem tegen!

Gerrit Schra, Oudemirdum