Gemeente De Fryske Marren vergadert in nieuwe structuur

JOURE - Gemeenteraad De Fryske Marren heeft sinds dit jaar een nieuwe vergaderstructuur geïntroduceerd.

In plaats van lange commissievergaderingen zijn er vanaf heden directe gesprekken met burgers. Mensen kunnen zich aanmelden voor een onderwerp op de agenda waar zij zich over uit willen spreken. Vervolgens hebben ze mogelijkheid om direct met de gemeente in gesprek gaan. Op deze manier hoopt de gemeente de lokale democratische participatie onder burgers te vergroten.

Ietwat onwennig

Tijdens de vergadering van afgelopen woensdag werd voor het eerst de nieuwe structuur gehanteerd. Zoals bekend, is alle begin echter moeilijk. De eerste vergadering van het jaar zorgt dan ook voor onwennige taferelen. Voor enkele sprekers is het onduidelijk tegen wie zij dienen te spreken. Ze twijfelen tussen de burgemeester, de wethouders of de voltallige raad. Toch weet voorzitter Matthijs Sikkes - van den Berg de orde te houden, ondanks dat de nieuwe structuur ook voor hem wennen is. Noemenswaardig is het feit dat enkele politici plaats nemen op de publieke tribune. Dit is voornamelijk omdat de onderwerpen op de agenda niet direct op hun betrekking hebben. Het is echter wel opmerkelijk dat zij zich tussen de burgers op de publieke tribune begeven. Dit zorgt voor een ietwat onrustige sfeer.

Zandwinning IJsselmeer

Reden van de nieuwe vergaderstructuur is de toenemende vraag aan burgerlijke inspraak in het politieke proces. Zowel de raad als de burgers verlangen meer wisselwerking tussen elkaar. Vooral sinds het debat over de zandwinning is dit verlangen gegroeid. Burgers zijn te laat bij het proces betrokken en hebben te weinig van zich laten horen. Het plan speelt al geruime tijd, zonder dat hier enige protest op kwam. Nu het plan inmiddels ter goedkeuring bij de raad ligt, komen de tegenstanders pas in actie. Dit is eigenlijk te laat. Hopelijk voor DFM lukt het om met deze vergaderstructuur de deelname te vergroten en een brug te slaan tussen politiek en burger.

Willem Vermeltfoort