'Imago vaklui moet opgevijzeld worden'

Het grote tekort aan vakmensen is niet gemakkelijk op te lossen. De grootste uitdaging is het imago van handwerk. Kinderen kiezen er daardoor niet voor een vak te leren. De FNP wil de sector helpen door het imago van handwerk te verbeteren.

Deze conclusie kan worden getrokken uit de bijeenkomst (T)sjoch faklju!, vrijdagmiddag in ambachtsdorp Joure. De FNP hield de bijeenkomst omdat er grote behoefte is aan vakmensen. ,,En omdat Friese vaklui alom goed bekend staan’’, zei FNP-Statenlid Corlienke de Jong.

Minder aanbod

Spreker Henk de Vries (manager vakmanopleidingen Techniek Friese Poort) zei dat er over 15 jaar nog 30 procent minder aanbod zal zijn. ,,Bedrijven moeten hier nu al rekening mee houden.’’ Joahannes Boonstra (directeur Wetsus) vertelde dat zelfs een wetenschappelijk instituut behoefte heeft aan maakindustrie. Uitvindingen worden vaak gedaan op de werkvloer.

Beter betalen of meer waardering

Corlienke de Jong, ook docente aan het Friesland College, legde een forum en de zaal met ambachtslieden drie mogelijke oplossingen voor. De eerste was dat ambachtswerk beter betaald moet worden, zodat het aantrekkelijker wordt voor kinderen – en ouders – om daar voor te kiezen. De zaal vond dit niet beslist nodig. Rietdekker Sjouke Ridzert Veenstra: ,,Meer waardering voor het vak vind ik belangrijker.’’

Zichtbaar maken

Het werk weer zichtbaar maken in dorpen werd wel gezien als een goede optie. Al zal dit niet heel veel nieuwe vaklieden opleveren. Ook het idee om leerlingen net als in Duitsland te koppelen aan een leermeester (meester-gezel) werd omarmd. Bedrijven hebben vaak geen mensen en geld om stagelopers te begeleiden. De Jong wil bekijken of hier dan subsidie voor vrijgemaakt moet worden.

 

Een manager van Omrin had misschien wel de beste oplossing voor het imagoprobleem. Het afvalbedrijf maakt en verspreidt filmpjes van de eigen medewerkers aan het werk.