Dr. E.A. Borgerschool beklinkt nieuwe koers met plaquette

JOURE - De Dr. E.A. Borgerschool in Joure is volop in beweging richting modern eigentijds onderwijs. Het afgelopen jaar heeft de Dr. E.A. Borgerschool hard gewerkt aan een nieuwe visie op onderwijs, missie kernwaarden: motivatie, beweging, energie en vrijheid.

Hierbij waren alle geledingen van school betrokken, leerlingen, ouders en leerkrachten. Samen met HenK Ontwerpers uit Lemmer zijn deze kernwaarden vormgegeven in een grote plaquette in de centrale hal. De vier kernwaarden vormen de basis van waaruit de school het onderwijs in de komende jaren steeds meer gaat vormgeven. Hierbij helpen de leerlingen, ouders de leerkrachten weer om samen te bedenken hoe het onderwijs steeds in beweging blijf.

Vorige week konden de ouders een uurtje kijken in de klas waar de leerlingen bezig waren met verschillende nieuwe methoden en materialen. Aansluitend vond de onthulling van de plaquette met de kernwaarden plaats door de leerlingenraad. Deze week waren de ouders alweer bijeen om samen te brainstormen over de verdere concrete invulling van deze kernwaarden.