Uitbreiding industrieterrein De Ekers

JOURE - Gemeente De Fryske Marren wil beginnen met de uitbreiding van het bedrijventerrein De Ekers 3. De grond is al jaren in eigendom van de gemeente. Er zijn geen opstallen meer op de grond.

,,Met een aantal bedrijven zijn wij in gesprek over vestiging op de uitbreiding’’, meldt Tamara Abma van gemeente De Fryske Marren. ,,De uitbreiding zal in twee fasen worden aangelegd. De gemeente begint met 4 tot 5 ha. Het voorontwerp bestemmingsplan ligt sinds vrijdag ter inzage.’’

Het plangebied omvat totaal maximaal 14.1 hectare bruto bedrijventerrein waarvan circa. 4,5 hectare bij recht mogelijk wordt gemaakt aansluitend op het bestaande bedrijventerrein. Een tweede fase wordt met een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan geregeld waarbij de agrarische bestemming deels omgezet kan worden naar bedrijventerrein. De invulling van het bedrijventerrein sluit wat grondgebruik en bebouwingsmogelijkheden over het algemeen aan bij het bestaande bedrijventerrein.