Gemeente hult zich in stilzwijgen over procedure AZC

BALK - De gemeente de Fryske Marren wil niets zeggen over de procedure die ze gaat volgen om het asielzoekerscentrum in Balk te legaliseren. Er is een verkeerde procedure gevolgd toen het centrum er eerder kwam. De Raad van State heeft - nadat de buurman bezwaar maakte tot op het hoogste niveau - aangegeven dat de gemeente alsnog een lange procedure moest volgen om het centrum te legaliseren.

Maar voordat dit kon plaatsvinden, sloot het alweer. Er waren te weinig bewoners aldus het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA). Drie weken later vroeg ze de gemeente echter wel weer het AZC te openen, omdat er toen weer veel instroom was.

Hoe de legalisatieprocedure er nu uit komt te zien, wil de gemeente dus nu nog niet zeggen. Volgens de afdeling voorlichting horen mensen dat als ze naar de informatiebijeenkomst komen op 24 januari.

Krant en gemeente hebben andere belangen

Op de vraag of dan nog niet bekend is, hoe die procedure gaat verlopen geeft de afdeling een ontkennend antwoord. ‘We willen gewoon dat mensen naar de bijeenkomst komen. Daar willen we dan zelf uitleggen hoe het zit. Ze moeten dat niet in de krant lezen.’ Volgens de afdeling voorlichting hebben krant en gemeente andere belangen. Ze zegt dat een krant met een artikel de gemeente de kans ontneemt om burgers zelf uit te leggen hoe ze nu verder gaat met het AZC. Het argument dat niet iedereen naar die bijeenkomst zal (kunnen) komen vindt ze niet steekhoudend. Volgens voorlichting komt er dan na de bijeenkomst wel weer een bericht van de gemeente waarin ze uitlegt hoe het precies zit. Ook mag de pers aanwezig zijn op de informatieavond.

Per 1 april open

Het COA houdt de lippen verder ook stijf op elkaar en verwijst naar de gemeente. Wel heeft die al aangegeven dat het centrum vermoedelijk per 1 april open gaat. Plaatselijk Belang Balk Vooruit en de andere instanties als scholen en kerken die zijn gevraagd hun mening te geven over de heropening van het AZC weten ook niet meer dan wat de gemeente in een algemeen persbericht op haar website heeft staan.