Groen Links DFM en PvdA DFM stellen vragen over Nashville-verklaring

JOURE - De fracties van Groen Links en PvdA DFM hebben vragen gesteld aan het College van B&W van gemeente De Fryske Marren over de Nashville-verklaring. Zij vragen onder andere of de gemeente zich wil distantiëren van de verklaring.

De fracties van Groen Links en PvdA DFM hebben vragen gesteld aan het College van B&W van gemeente De Fryske Marren over de Nashville-verklaring. Zij vragen onder andere of de gemeente zich wil distantiëren van de verklaring.

 

‘Wij hebben met verbazing en ongeloof kennisgenomen van de ondertekening van de vertaalde Nashville-verklaring door orthodox-protestantse predikanten, voorgangers en politici in Nederland. Er is inmiddels een storm van kritiek en verontwaardiging in de samenleving te bespeuren, ook in onze gemeente. Wat onze fracties betreft, niet ten onrechte. Dit anti-homopamflet is een ontkenning van het bestaan van een fundamenteel grondrecht voor vele duizenden LHBTI-ers. Het pamflet is een stap terug in de tijd en doet bij ons de zorg groeien over wat het effect zal zijn op/in de samenleving en op het gedrag en welzijn van mensen. Dat seksualiteit een vrije keuze behoort te zijn en dat mensen hun geaardheid niet hoeven te verbergen of afzweren, komt onder druk te staan en wordt door de ondersteuners van deze verklaring aangevochten.’

 

‘Ook in onze gemeente zijn orthodox-protestanten actief en dat mag, maar het kan wat onze fracties niet zo zijn dat er in het publieke domein vertegenwoordigers van orthodox-protestantse kerken/organisaties, hun leden of bezoekers oproepen tot het discrimineren van LHBTI-ers. Uiteraard geldt dit in brede zin voor religieuze organisaties. Het is in strijd met de Grondwet en een initiatief wat in de kern discriminatie in zich bergt, dient te worden bestreden. Voor onze fracties geldt heel krachtig: iedereen is gelijk.’