Ingezonden brief | Pleidooi voor behoud van openbaarheid De Omkromte

JOURE Generaties lang is de Omkromte een geliefd wandelpad geweest voor Jousters. Het is een fraai beschut, intiem pad met zicht op het prachtige open veenweidegebied van De Fryske Marren.

In veler harten neemt dit pad een dierbare plaats in. Ooit was het zelfs de route van de wandelingen van de Avond Vierdaagse. Als er ergens sprake is van ‘Sense of Place’ dan is het hier wel. Niet alleen in gevoel en herinnering neemt dit pad een belangrijke plaats in, ook is het pad van grote cultuurhistorische waarde. Het is het laatste stuk van wat ooit, honderden jaren lang, de verbinding over land met Langweer was. Op de oudste kaarten van de gemeente komt het pad voor. Nu wordt het helaas onderbroken door de put van Nederhorst en door de A7 naar Sneek, maar de gemeente houdt de pont bij Boornzwaag nog steeds in de vaart en het oorspronkelijke tracé Joure-Langweer is nog steeds te volgen.

De laatste jaren is de toegankelijkheid van het pad achter de Kooilaan in Joure sterk verminderd en vrijwel onmogelijk gemaakt. Waar de eerste bewoners van de Kooilaan de openbaarheid van het pad respecteerden en het onderhielden, zijn de laatste jaren nieuwe bewoners er toe overgegaan blokkades op te werpen. Zo werden er verbodsborden geplaatst en zelfs grote hekwerken met scherpe punten en een slot om wandelaars hun recht om daar te lopen te ontnemen. Moedige mensen die dat alles toch nog trotseren en langs het pad wandelen en over de opgerichte blokkades proberen te klimmen worden zeer onvriendelijk toegesproken en verjaagd.

Op verzoek van vele Jousters heeft “Moai Skarsterlân” onderzoek gedaan naar de status van het pad. Zij heeft deze kennis, dat het volgens de Wegenwet een openbare weg is, gedeeld met de gemeente. Die koos er voor om die kennis te negeren. Dat leidde tot het verzoek van “Moai Skarsterlân” aan de gemeente om handhavend op te treden en alle blokkades op te heffen. Er waren drie rechtszaken voor nodig om duidelijk te krijgen dat het pad nog steeds openbaar is. De definitieve uitspraak van het hoogste rechtsorgaan van Nederland, de Raad van State, kwam op 11 juli 2018. Die uitspraak is bij alle betrokkenen bekend.

Helaas is aan de situatie van het pad nog niets veranderd, alle blokkades blijven gewoon in stand. Sedert de uitspraak van de Raad van State heeft de gemeente nu al een half jaar op zijn beloop gelaten dat een aantal burgers de doorgang op een openbare weg gewoon blijft belemmeren. Vanuit een aantal van de aanwonenden ligt er intussen een verzoek aan de Gemeenteraad om de openbaarheid van het pad op te heffen.

Wij verzoeken nogmaals de gemeenteraadsleden namens de Jousters, namens de leden van “Moai Skarsterlân” en ook namens een aantal bewoners van de Kooilaan de openbaarheid van het pad in tact te laten en de barrières te laten verwijderen. Daarmee blijft het fraaie, cultuurhistorische wandelpad en geliefd ommetje voor de Jousters behouden.

Sisca Vierstra, voorzitter vereniging Moai Skarsterlân