It Súd en It Kromme Far nieuwe straatnamen Broek Zuid

BROEK - De naam It Kromme Far is vastgesteld voor een nieuw te realiseren straat in het uitbreidingsplan Broek Zuid. De naam It Súd is de vastgestelde naam voor de insteken vanaf die weg, waaraan woningen in het uitbreidingsplan worden gerealiseerd.

It Kromme Far is een naam die verwijst naar de waterverbinding tussen de inmiddels gedempte vaart achter de boerderijen aan It Súd en het meertje dat destijds in de Zuidbroekster polder lag. In de atlas van Eekhof (1850) wordt het water als zodanig benoemd. Deze straatnaam bestaat nog niet in de gemeente, is dus uniek, en is met name in dit gebied als uitermate passend, historisch verantwoord en maatschappelijk aanvaardbaar te achten. Met betrekking tot de insteken vanaf It Súd is het praktisch en duidelijk om deze eveneens als It Súd te benoemen. De bestaande huisnummering aan It Súd bestaat uitsluitend uit oneven nummers.

De nieuwe woningen kunnen van een even huisnummer worden voorzien, waardoor sprake is van een logische en overzichtelijke nummering.