Gemeente behoudt Werkvoucher

JOURE - De Werkvoucherregeling is per 1 december 2018 gestopt. De voucher bestond in het kader van ESF ‘Brug naar Werk II’ en is een plaatsingssubsidie aan de werkgever voor het bieden van een dienstverband waarmee een inwoner uitkeringsonafhankelijk wordt.

Uit een inventarisatieronde is gebleken dat werkgevers en uitvoering de Werkvoucher waarderen. De regeling is aantrekkelijk vanwege de administratieve eenvoud van zowel aanvragen als verstrekken. De Werkvoucher is een stimulans voor de werkgever om een persoon in dienst te nemen voor zes maanden met een omvang van 24 uur per week, waardoor hij/zij uitkeringsonafhankelijk is. Deze wordt alleen aangeboden als de professional inschat dat dit noodzakelijk is om de werkgever over de streep te trekken. De Werkvoucher heeft in het verleden aantoonbaar plaatsingen opgeleverd. Werkgevers kunnen daarnaast zelfstandig de Werkvoucher aanvragen. Om ‘oneigenlijk gebruik’ of staatssteun te voorkomen is er per werkgever een jaarlijks maximum aan te vragen werkvouchers van vijf. Op jaarbasis gaat het om maximaal 25 vouchers: € 50.000.