Langweerder schrijft thriller over watersportdorp

LANGWEER - Het nieuwe boek van Louis Detmar uit Langweer is verschenen. Op vrijdag 14 december verscheen 'De vereffening' . Deze thriller wordt uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.

Notaris Tjebbe van Wolthuizen wordt belast met de afwikkeling van een nalatenschap, waarin gerechtigd drie ruziënde kinderen van de overledene. Geen ingewikkelde nalatenschap, in feite alleen bestaande uit een schitterend gelegen gedateerde woning aan een meer. Eén van de kinderen heeft testamentair recht op het huis. Maar er is een kaper op de kust, een projectontwikkelaar en zijn vriendin. Die vriendin, makelaar, brengt de notaris in een afgrijselijke chantabele positie, met de bedoeling om het bewuste huis te verkrijgen. Niet voldoen aan de wens van de projectontwikkelaar zal het einde van zijn notariaat betekenen en erger nog zijn hele leven vernietigen. Hoe redden de notaris en zijn echtgenote zich uit deze hopeloze situatie? Of gaat het echt mis?

Over de auteur

Louis Andries Detmar (1948) was 40 jaar werkzaam in het notariaat, waarvan 29 jaar als notaris te Bolsward en 4 jaar te Makkum. Zijn interesse ging vooral uit naar de boedelpraktijk, het afwikkelen van nalatenschappen en het bespreken en opmaken van testamenten. Veel aspecten van de menselijke conditie komen daarin naar voren. Hoewel de meeste nalatenschappen in vrede worden afgewikkeld, komt ook de keerzijde menigmaal aan de orde. Familieruzies, hebzucht, narcisme, jaloezie, spelen dikwijls een rol, soms ook door gebrek aan communicatie tussen de gerechtigden. Praktijkervaringen, aangevuld met een grote dosis fictie vormen het basismateriaal voor dit boek. ,,Ik beschrijf de sfeer in het dorp, met name het geroddel en geklets van de mensen die elkaar regelmatig in de kroeg treffen’’, zegt Detmar. De inhoud van het boek is deels autobiografisch en deels fictie. Het is ook mijn bedoeling te laten zien dat het notariaat niet saai is.’’

Enkele exemplaren liggen inmiddels bij boekhandel Holtrop in Joure.