Wateren Scharsterbrug en Sint Nyk uitgediept in 2019

JOURE - Voor 2019 staan twee baggerprojecten gepland in De Fryske Marren. Het betreffen de insteekhavens langs de Skarsterrien in Scharsterbrug en de Sint Nykstervaart achter de woningen aan It Sein en De Buffer in Sint Nicolaasga.

Het Jaarplan Baggeren 2019 bestaat uit twee projecten met een totale omvang van € 188.362. Dit is conform het onlangs vastgestelde Meerjarenplan 2019-2022. Daarnaast zullen er werkzaamheden vanuit het jaarplan 2018 in 2019 worden afgerond. Hierbij gaat het om de projecten Baggeren wateren in en rondom Sloten, Het Lutke Krús en de haven Oosterzee. De waarde van deze werkzaamheden zal naar verwachting € 230.000 zijn. Na afronding van de geraamde werkzaamheden zal de voorziening Baggeren eind 2019 € 240.000 bedragen. Deze prognose past binnen de totale meerjarenraming 2019-2022.