Terherne op de schop

TERHERNE - Het centrum van Terherne gaat op de schop. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de kadernota 2017 middelen ter beschikking gesteld. De huidige inrichting van het door toeristen drukbezochte centrumgebied is gedateerd, kent storende obstakels en geeft rommelige indruk. Daarnaast is tevens verzakking van pleinen en parkeerplekken geconstateerd.

Het nieuwe ontwerp moet ‘wildparkeren’ tegengaan, kan het vrachtverkeer beter passeren, wordt het Oude Var weer zichtbaar gemaakt en krijgen opleggers voor het botenvervoer meer ruimte. De herinrichting moet 44.500 euro gaan kosten. De start van de uitvoering van de herinrichting is in 2019 gepland, met een mogelijke uitloop naar 2020. Deze uitloop is voorzien omdat het uitvoeren van het werk het toeristische seizoen anders te veel zal belasten. Het werk zal gefaseerd opgepakt worden waarbij ook winterse periode(s) vermeden moeten worden.