Fusie uitvaartverenigingen Rottum en Oudehaske

Rottum - ,,Die stoel is van mijn moeder geweest. Ze is dit jaar overleden.'' De dood is de rode draad van het gesprek. De uitvaartvereniging van Rottum en Oudehaske gaan op 1 januari met elkaar fuseren.

,,We hebben een gezonde bedrijvigheid, maar we zijn te klein.'' Jan R. de Jong, voorzitter van de Uitvaartvereniging uit Rottum vertelt over het verleden, het heden en de toekomst. Want ook na de dood gaat het leven door. ,,Vroeger werd je bij je geboorte gelijk ingeschreven bij de uitvaartvereniging. Dit is allemaal ontstaan vanuit de burgerplicht en het gemeenschapsgevoel. Als een baby geboren werd, hielp de buurvrouw. Zij was op dat moment de vroedvrouw. Een huwelijk werd geregeld vanuit de gemeenschap door samen te werken. En ook bij het sterven was het de buurt die het gezin hielp.'' Door de verzuiling zijn deze vanzelfsprekendheden langzaam afgebrokkeld. De maatschappij is veranderd en het de bestuurlijk vernieuwing die de redding moet brengen. ,,Wij zien onze leden niet, zoals bijvoorbeeld een voetbalvereniging dat wel doet. We doen ook niets aan promotie. En onbekend maakt vaak onbemind. Het is een anoniem gebeuren. Nu is het zaak dat wij de jongeren bij de vereniging betrekken. Want iedereen kent de grote verenigingen zoals Monuta, Dela en Yarden, maar wie staat er nou echt voor je familie klaar als jij overlijdt?'' In 1917, bij het oprichting van het dorp Rottum, is ook de uitvaartvereniging ontstaan. De helft van het dorp is lid van de vereniging. ,,Oudehaske is in 1955 gestart en heeft een goed bestuur'', gaat De Jong verder. ,,Samen verzorgen wij zestig tot negentig uitvaarten per jaar in de ring rond Heerenveen. Deze fusie was dan ook een logisch gevolg. Nee, ik denk niet deze keuze het dorp iets uit maakt.'' Bij een vereniging horen ook vrijwilligers. De Jong verwacht met de fusie ook op dit punt sterker te komen staan. ,,Professioneel denken is lastig voor de meeste vrijwilligers. En vrijwilliger worden bij een uitvaartvereniging is niet vrijblijvend want een uitvaartleider is altijd beschikbaar.''