Meimeringen | Deugen

Joure - De goeden moeten het met de kwaden ontgelden. Dat kwam bij me op toen ik hoorde van de massale aanrandingen tijdens de jaarwisseling, maar ook al eerder in landen als Zweden.

Ik walgde er van. Niet alleen omdat ook ik een vrouw ben en ze dat met mij kunnen doen, maar vooral om het feit dat er blijkbaar onder bepaalde bevolkingsgroepen zo weinig respect voor de vrouw heerst dat ze dit ook nog eens in teamverband doen. Daar komt nog eens bij dat de politiek dit blijkbaar ook nog eens onder de pet wil houden. En dat is naar mijn mening absoluut belachelijk. Wie tegenwoordig kritiek heeft op het vluchtelingenbeleid is al snel een racist. Dat het ontkennen van bepaalde situaties de algemene stemming niet bepaald beter maakt, ontgaat de hoge heren en dames blijkbaar. Bovendien zorgt dit er voor dat juist de mensen die wel met goede bedoelingen komen en die hulp zo vreselijk nodig hebben in een kwaad daglicht worden gesteld. Maar dat niet alleen, iedere persoon met een tintje is tegenwoordig daardoor verdacht. Mensen die hier al heel lang wonen, mensen die hier graag willen komen wonen, iedereen is opeens verdacht. Komt het binnenkort zo ver dat ik niet met fatsoen met mijn Afrikaanse man over straat kan omdat men wel denkt dat hij kwade bedoelingen zal hebben? Of erger nog: gaan ze hem iets aandoen als ik er niet bij ben? Mijn man is geen asielzoeker, hij is iemand die hier komt wonen in verband met gezinshereniging. Wij hebben overal zelf voor betaald, hij heeft keurig zijn inburgeringsexamen gedaan in zijn eigen land, we beloven de staat dat we de komende 5 jaar geen enkele aanspraak op wat dan ook maar zullen maken. En toch wordt hij op Schiphol als een crimineel bejegend, terwijl hij over alle officiële papieren beschikt die nodig zijn dit land binnen te komen. En terwijl hij wel met alle goede bedoelingen komt. Het is krom van alle kanten. Van de mensen die niet willen deugen, maar ook voor de mensen die wel willen deugen. Meisje (www.meisjelemmer.blogspot.com)