Grootste opvoeduitdaging: kinderen die niet luisteren

DFM - Niet luisterende kinderen zijn de grootste uitdaging voor Friese ouders. Dat blijkt uit het panel ‘Geef me de vijf’ van GGD Fryslân, waaraan ruim 850 ouders van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar tijdens de week van de opvoeding (5-11 oktober 2015) hebben deelgenomen.

“Dit laat goed zien hoe ouders in Fryslân de opvoeding van hun kinderen ervaren,” vindt Janneke Schuitemaker, stafpedagoog bij GGD Fryslân. Rustig blijven als ouder Nederlandse opvoeders brengen het er over het algemeen goed vanaf. Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat de Nederlandse jeugd gelukkig is, en de meeste ouders in Fryslân zijn tevreden over de opvoeding die zij geven. Friese ouders zijn vooral tevreden als zij zelf goed naar hun kind luisteren (70%) en als zij zelf rustig blijven (55%). Als derde noemen zij dat hun kind goed naar hen luistert (30%). “Altijd rustig blijven is een prachtig uitgangspunt: als ouder laat je daarmee zien dat je respect voor je kinderen hebt en geef je een goed voorbeeld,” stelt Schuitemaker. Uitdagingen Een kind dat niet luistert is voor 56% van de ouders de grootste uitdaging. Daarnaast vinden zij ruzie makende kinderen (31%), driftbuien (23%) en drukke kinderen (21%) lastig. Schuitemaker: “Het is belangrijk om als ouder te kijken naar wat je kind wil zeggen met bepaald gedrag, ook al is dat niet altijd makkelijk! Kijk ook naar hoe duidelijk je zelf bent. Geef je je kind voldoende zekerheid met je reactie?” Ruziemaken Ruzie willen we het liefste vermijden, maar toch hoort het er bij dat kinderen wel eens ruzie maken. Hoe pakken de panelleden dit aan? Verreweg de meeste ouders (74%) wachten eerst even af voor zij ingrijpen. 15% laat het de kinderen eerst zelf oplossen. Schuitemaker: “Ruziemaken is een mooie les voor het leren omgaan met elkaar. Het is goed dat kinderen hier zelf oplossingen voor bedenken.” Stress Dat opvoeden toch niet zo eenvoudig is blijkt uit de reacties van de ouders: 41% vindt dat moeilijker dan zij hadden gedacht. Een kwart van de ouders (26%) is soms onzeker over de opvoeding. 51% ervaart daarbij soms stress; voor 3% van de ouders is opvoeden meestal of altijd stressvol. 16% van de ouders heeft vaak het gevoel dat ze een perfecte opvoeder moeten zijn. “Je bent niet de enige ouder die dat zo ervaart,” vertelt Schuitemaker. “Het is goed om ervaringen uit te wisselen met andere ouders of met een professional, zoals de jeugdverpleegkundige of de pedagoog van GGD Fryslân. En neem als ouder ook regelmatig tijd voor jezelf.” Grenzen aangeven Met regelmaat wordt er geklaagd over ‘de jeugd van tegenwoordig’. Ouders zouden te weinig ‘nee’ zeggen en voeden hun kinderen eigenlijk niet meer op. Herkennen de panelleden dit? 24% van de ouders heeft soms moeite met het aangeven van grenzen; veel ouders overleggen dagelijkse handelingen met hun kind (30% meestal, 40% soms). “Vaak verwarren ouders het aangeven van grenzen met streng-zijn,” stelt Schuitemaker. “Toch zijn dit twee verschillende zaken! Kinderen, van welke leeftijd dan ook, hebben grenzen van ons nodig. Dat helpt hen om overzicht te krijgen.”