Verdubbeling aantal huizen voor vluchtelingen

Joure - Gemeente De Fryske Marren wil dit jaar het aantal beschikbare woningen verdubbelen voor vluchtelingen met een verblijfsstatus van één op tien, naar één op vijf. Met deze maatregel moeten 85 tot 90 woningen vrijkomen voor de statushouders. Een 185 tot 190 vluchtelingen kunnen op deze manier een plek krijgen in de gemeente.

De wachttijd bij de drie woningstichtingen groeit door deze maatregel. ,,De korporaasjes hawwe no in gemiddelde wachttiid fan 18 moannen en die wurdt mei boppesteande gemiddeld 2-3 moanne langer'', zegt wethouder Durk Durksz. ,,Dit is wol in gemiddelde wachttiid, want der is in soad ferskil yn wachttiid tussen de doarpen, vlecke’s en stêd (en somtide ek noch der binnen).'' Durksz hoopt voor de zomervakantie er met de gemeenteraad uit te komen. Op basis van het inwoneraantal moet de gemeente 176 statushouders huisvesten. Dat betekent dat twintig procent van de woningen beschikbaar moeten worden gesteld. Voor 2017 is de verwachting dat het aantal statushouders groter wordt.