Zilveren Speld voor Harm van der Meer

Lemmer - Dirigent Harm van der Meer is zaterdagavond door het bestuur en de leden van het Lemster Mannenkoor, in het zonnetje gezet. Dit ter gelegenheid van zijn afscheid als dirigent van het Lemster Mannenkoor.

Het college van De Fryske Marren onderstreepte dit met een persoonlijk cadeau, als blijk van waardering. Van der Meer is maar liefst 40 jaar dirigent geweest van dit koor. Vanwege deze gelegenheid en daarmee zijn grote betekenis voor het koor- en korpsleven, zowel in Friesland als in De Fryske Marren, wilde het college hem een bijzonder en blijvend cadeau geven. Wethouder Durk Durksz sprak de dirigent toe namens het college van De Fryske Marren en overhandigde hem een zilveren speld met daarin het logo van de gemeente. Tegenwoordig kent iedereen de dirigent vanuit de koren en korpsen, maar hij heeft ook ‘kloften bêrn en minsken’ muziekles gegeven, zei Durk Durksz. ,,Fan herte tank dat hy safolle minsken genietsje litten hat fan de musyk.'' De zilveren speld is een blijvend aandenken, waarmee de gemeente zijn bijzondere betekenis voor de samenleving wil waarderen. Het gaat niet om een erepenning, prijs of onderscheiding, maar om een cadeau, als blijk van waardering. Eerder heeft hij een Koninklijke onderscheiding ontvangen, namelijk bij het 40-jarig bestaan van het Lemster Mannenkoor. 
Ook eerder is wel eens een speld of broche overhandigd bij een bijzondere gelegenheid, maar de zilveren speld voor Van der Meer is nu speciaal voor deze gelegenheid gemaakt.