Fryslân krijgt Jeugdcommissaris van de Koning

FRYSLAN - Als eerste provincie krijgt Fryslân een Jeugdcommissaris van de Koning. Het Fries Jeugdparlement kiest de Jeugdcommissaris uit de vijf beste debaters van het komende jeugdparlement in maart. De functie geldt voor een jaar.

De Jeugdcommissaris vergezelt Commissaris van de Koning John Jorritsma tijdens een aantal activiteiten. Met de verkiezing van de Jeugdcommissaris wil de provincie jongeren meer bij het openbaar bestuur betrekken. Activiteiten die de Jeugdcommissaris gaat bezoeken, zijn onder meer de Rede van Fryslân, het Prinsjesdagontbijt in Den Haag en de kranslegging op 4 mei. Ook betrekt de heer Jorritsma de Jeugdcommissaris bij het voorbereiden van het dagelijks werk. Dat bestaat uit vergaderingen met Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Het Fries Jeugdparlement komt dit jaar van 9 tot en met 11 maart bijeen. Hieraan nemen leerlingen uit het voortgezet onderwijs deel, in de leeftijd van 16 tot en met 18 jaar.