OBS Lytse Mienskip goedgemutst

Haskerhorne - OBS De Lytse Mienskip heeft meegedaan aan de goedgemutste campagne van schoolbreien.nl. De kinderen van groep 5 en 6 hebben samen met leerkrachten, een handige moeder en vier beppes hard gewerkt.

Samen zijn mutsjes gebreid voor op flessen van Innocent Smoothies. Voor elke verkochte Smoothie wordt € 0,20 gedoneerd aan het Nationaal Ouderen Fonds. Dit fonds gebruikt de opbrengst voor organisatie van activiteiten om ouderen uit hun isolement te halen. Naast dat de kinderen het leuk vonden om te leren breien, was vooral de interactie met de beppes van groot belang. De kinderen zijn zich nu nog meer bewust van de hoge mate van eenzaamheid waar veel ouderen mee kampen. OBS De Lytse Mienskip ziet deze bewustwording niet als eenmalige actie. Zo wordt dit jaar door de kleuters regelmatig een bezoek gebracht aan de lokale zorgboerderij, waar samen wordt gezongen en gespeeld. Voor meer informatie kijk op www.lytsemienskip.nl.