‘Kijk verder dan glasvezel’

LEEUWARDEN - De PvdA wil dat de politiek gaat praten met ervaringsdeskundigen over de uitrol van snel internet in Fryslân. ,,Van alle betrokkenen, burgers, bedrijven en provincie, willen we weten hoe het beter kan”, zegt fractievoorzitter Remco van Maurik.

,,Wij ontvangen steeds meer klachten over de snelheid waarmee snel internet beschikbaar komt.'' D66, GrienLinks, ChristenUnie, VVD FNP de PvdA verzoekt daarom de provincie een zogenoemde expertmeeting te organiseren waar problemen en successen openbaar besproken worden. Provinciaal dekkend netwerk ,,We roepen iedereen die goede ideeën heeft op zich te melden. Misschien moeten we wel verder kijken dan alleen glasvezel.” De Friese PvdA sprak zich onlangs uit voor het sneller realiseren van snel internet. Het moet volgens de partij een basisvoorziening worden zoals elektriciteit, riolering, gas en water. Om dit te realiseren moeten er concrete stappen genomen worden om een provinciaal dekkend netwerk aan te leggen. Voor de ontwikkeling van snel internet is er op dit moment vanuit de provincie 60 miljoen euro beschikbaar.